Χίος, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εμπορείος

Στον Εμπορειό και τον Μαύρο Γιαλό 120817