Χίος, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εμπορείος

Στον Εμπορειό και τον Μαύρο Γιαλό 120817