Χίος, Πέμπτη 25 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εμπορείος

Στον Εμπορειό και τον Μαύρο Γιαλό 120817