Χίος, Κυριακή 16 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εμπορείος

Στον Εμπορειό και τον Μαύρο Γιαλό 120817