Χίος, Παρασκευή 7 Αυγούστου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εμπορείος