Χίος, Σάββατο 20 Οκτωβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Φλάτσια

Στα φυλάκια… των Φλατσίων 31-10-15