Χίος, Τετάρτη 17 Ιουλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Χαλκειό