Χίος, Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Συκιάδα