Χίος, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Συκιάδα