Χίος, Τρίτη 23 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Συκιάδα