Χίος, Τρίτη 18 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία