Χίος, Τετάρτη 21 Αυγούστου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία