Χίος, Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία