Χίος, Πέμπτη 9 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία