Χίος, Τρίτη 26 Μαρτίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία