Χίος, Τρίτη 12 Νοεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία