Χίος, Κυριακή 5 Ιουλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία