Χίος, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία