Χίος, Δευτέρα 20 Αυγούστου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νένητα