Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Καμπιά

43. Καμπιά (kampia chios) 26-01-13 01