Χίος, Τετάρτη 26 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Σπαρτούντα

37. Σπαρτούντα (spartounta chios) 15-12-12 02