Χίος, Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή