Χίος, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή