Χίος, Σάββατο 4 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή