Χίος, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή