Χίος, Σάββατο 4 Ιουλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή