Χίος, Παρασκευή 17 Αυγούστου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Αγιάσματα