Χίος, Παρασκευή 3 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Εγρηγόρος