Χίος, Τετάρτη 26 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Χάλανδρα

Χάλανδρα (Chalandra Chios) 12-05-12 01