Χίος, Σάββατο 25 Μαΐου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νενητούρια