Χίος, Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νενητούρια