Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νενητούρια