Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Πιραμά

11. Πυραμά (pirama chios) 16-06-12 01