Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Τρύπες

15. Τρύπες (tripes chios) 14-07-12 02