Χίος, Κυριακή 19 Ιανουαρίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ζυφιάς