Χίος, Πέμπτη 16 Αυγούστου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ζυφιάς