Χίος, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

Αρχιτεκτονική – Deco