Χίος, Δευτέρα 17 Ιουνίου

Αναπτυξιακός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου