απόρριψη μπάζων

Πρόστιμα πλέον σε επαγγελματίες για εναπόθεση μπάζων στους κλάδους

25/09/2020 - 19:42

Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πάνος Αναγνώστου, σε συνέχεια ελέγχων που διενεργούν εντεταλμένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διαπιστώθηκαν...

Νέες παραβάσεις για απρόρριψη μπάζων

24/09/2020 - 15:23

Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πάνος Αναγνώστου, σε συνέχεια ελέγχων που διενεργούν εντεταλμένοι υπάλληλοι της...

Μόνο το 15% με 20% από τα μπάζα στην ανακύκλωση

10/12/2019 - 15:47

Μόνο το 15% με 20% των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καταλήγει στην ανακύκλωση, γεγονός που επεσήμανε το...