Χίος, Παρασκευή 14 Αυγούστου

απόρριψη μπάζων

Μόνο το 15% με 20% από τα μπάζα στην ανακύκλωση

10/12/2019 - 15:47

Μόνο το 15% με 20% των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καταλήγει στην ανακύκλωση, γεγονός που επεσήμανε το...