"Δρόμος πίστεως" στη Βολισσό στις 30 Ιουλίου

Κυρ, 17/07/2022 - 21:51

Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Χίου - Σάμου, με την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, διοργανώνει αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο με την επωνυμία «Δρόμος Πίστεως», με τους παρακάτω όρους: 

1. Κατηγορία: Αγώνας σε Δημόσιο Δρόμο

2. Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

3. Τόπος Διεξαγωγής: Επαρχιακός δρόμος Βολισσού - Αγ. Μαρκέλλας

Αφετηρίες - Τερματισμός:

• Πλατεία Βολισσού για τα 6.400μ.

• Για τα 1.500μ., 1.000μ. βλέπε το συνημμένο σχεδιάγραμμα.

Τερματισμός για όλες τις κατηγορίες: Ιερά Μονή Αγίας Μαρκέλλας (μπροστά στην κεντρική είσοδο της Μονής)

4. Αποστάσεις - Κατηγορίες - Ηλικίες:

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

6.400μ.

ΑΝΔΡΩΝ  ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.006 και μεγαλύτεροι

6.400μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.006 και μεγαλύτερες

1.500μ.

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.007-08-09

1.500μ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.007-08-09

1.000μ.

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.010-2.011

1.000μ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.010-2.011

5. Τρόπος Εκκίνησης:

Οι εκκίνηση  για αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε  κάθε ένα από τα παρακάτω ζεύγη των κατηγοριών Α/Γ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ θα γίνει ξεχωριστά και σύμφωνα με τις παρακάτω ώρες:  

1. 09.00 εκκίνηση των 6.400μ. Ανδρών και Γυναικών

2. 09.10 εκκίνηση των 1.500μ. Παμπαίδων και Παγκορασίδων

3. 09.20 εκκίνηση των 1.000μ. Παμπαίδων Β' και Παγκορασίδων Β'

6. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν αθλητές-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 10 και 12 αυτής της Προκήρυξης, ανήκουν σε σωματεία - μέλη του ΣΕΓΑΣ, μέλη σωματείων Δρομέων Υγείας καθώς και ελεύθερα ασκούμενοι και ασκούμενες όλων των κατηγοριών.

7. Δηλώσεις Συμμετοχής - Προθεσμία:

• Για τους αθλητές-τριες των σωματείων:

Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου - Σάμου, μόνο ηλεκτρονικά και στο email: segaschios-samos@otenet.gr, μέχρι Τετάρτη  27/07/2022 στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται στην προκήρυξη.

Ο εκπρόσωπος του σωματείου, θα πρέπει να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία των αθλητών-τριών  και τις Κάρτες Υγείας, θεωρημένες από Γιατρό όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ.

• Για τους ελεύθερα ασκούμενους

Οι δηλώσεις συμμετοχής  θα γίνονται, στα κιν. τηλ 6978335942 και 6945301018 ( 10-12π.μ ) και στο mail: segaschios-samos@otenet.gr, όπου θα πρέπει να δηλώνουν, εκτός των άλλων  εάν θα μετακινηθούν με το λεωφορείο.

• Τα σωματεία,  στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής που επισυνάπτεται, εκτός των άλλων στοιχείων, θα δηλώνουν και εάν επιθυμούν να μετακινηθούν με το λεωφορείο των διοργανωτών.

• Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται και πρίν τους αγώνες στην Πλατεία Βολισσού μεταξύ 07.45 – 8.45 . Κατά τις ώρες αυτές και στον ίδιο τόπο θα γίνεται και η οριστικοποίηση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες.

8. Έπαθλα

Στους 3 πρώτους νικητές και 3 πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα δοθούν έπαθλα & αναμνηστικά.

Στους 1ο -1η Αναμνηστικό - Χρυσό μετάλλιο - δίπλωμα.

Στους 2ο-2η Αναμνηστικό - Ασημένιο Μετάλλιο - δίπλωμα

Στους 3ο -3η Αναμνηστικό - Χάλκινο Μετάλλιο - δίπλωμα

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα.

Οι απονομές, θα γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη το  Υγειονομικό  Πρωτόκολλο που θα ισχύσει κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

Τα αναμνηστικά θα δοθούν, μετά το πέρας των αγώνων, στον Αύλειο χώρο της Μονής.

9. Κανονισμοί:

1. Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ 2022.

2. Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των Αγώνων.

10. Ιατρικές εξετάσεις - Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων

• Οι αθλητές-τριες των σωματείων θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς με την φροντίδα και την ευθύνη των σωματείων τους, όπως ορίζει ο Ν. 2725/99 πρίν από τους αγώνες.

• Οι ανεξάρτητοι δρομείς, που δεν έχουν Αθλητικό Δελτίο, και οι μαθητές-τριες, θα πρέπει να εξεταστούν πριν τους αγώνες, από γιατρό, με ευθύνη δική τους ή των γονέων/κηδεμόνων τους.

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.

• Οι διοργανωτές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση.

• Επομένως, από τους διοργανωτές,  δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες-χουσες, αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους  ή των συνοδών τους.

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση, θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν για αγώνες εκτός σταδίου, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο  διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης covid-19.

11. Γενικές και ειδικές διατάξεις

• Στην περίπτωση συμμετοχής των ελεύθερα ασκούμενων ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) στους Αγώνες Δρόμου 6.400μ, 1.500μ και 1.000μ, η  δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα/κηδεμόνα. Με την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού στον Αγώνα.

• Για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, που επιθυμούν να μετακινηθούν από την πόλη της Χίου προς την Βολισσό ( πλατεία ), θα υπάρχει λεωφορείο.

Αναχώρηση από το Δημαρχείο Χίου 06.45. Επιστροφή από Αγ. Μαρκέλλα για Χίο 11.30.

• Για τους συμμετέχοντες στις κατηγορίες ΠΠ-ΠΚ, ΠΠ-ΠΚ Β, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής στην Πλατεία Βολισσού θα μεταφερθούν στις αφετηρίες (1.500μ και 1.000μ αντίστοιχα) με λεωφορείο των διοργανωτών. Αναχώρηση από Βολισσό για τις Αφετηρίες 08.50.

• Σταθμοί τροφοδοσίας: Εμφιαλωμένα νερά θα παρέχονται στους αθλητές-τριες, στην παραλία της Λήμνου και στον τερματισμό.

• Ιατρική Κάλυψη Αγώνα: Θα υπάρχει ασθενοφόρο επανδρωμένο με προσωπικό.

• Προσωπικά αντικείμενα αθλητών: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους σακίδια για να τοποθετήσουν τα ρούχα που θα αφήσουν πρίν την εκκίνηση. Τα σακίδια θα μεταφερθούν στον τερματισμό με μέριμνα των διοργανωτών. Η παραλαβή των σακιδίων θα γίνει στον χώρο του Τερματισμού.

Προσοχή!!: Πάνω στο σακίδιο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός συμμετοχής του αθλητή-τριας. Στον τερματισμό οι συμμετέχοντας θα παραλαμβάνουν το σακκίδιό τους, επιδεικνύοντας τον αριθμό συμμετοχής.

Οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες αντικειμένων αξίας.

• Προθέμανση: Η προθέρμανση – προετοιμασία των αθλητών-τριών θα γίνει στην Πλατεία Βολισσού.

• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα σε μη έγκυρα εγγεγραμμένους δρομείς (παρ.6) ή δρομείς χωρίς αριθμό συμμετοχής.

12. Προσωπικά δεδομένα αγωνιζόμενων:

Α. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και της δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε συμμετέχοντα, που προκύπτουν από την δήλωση συμμετοχής του ( προφορική ή γραπτή ), θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την δήλωση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα.

Β. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς που εξυπηρετούν την προβολή της, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

Σχετικά Άρθρα