Στο λιμάνι στις 5 Φεβρουαρίου o ανώμαλος δρόμος του ΣΕΓΑΣ

Τετ, 18/01/2023 - 10:54
Περιφερειακός αγώνας ανωμάλου δρόμου στο λιμάνι Χίου

Στο λιμάνι της Χίου θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου ο δρόμος σε ανώμαλος έδαφος και δημόσια οδό που οργανώνει η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Χίου - Σάμου και επί της ουσίας αποτελεί την πρώτη φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, με κατεύθυνση τον χώρο μπροστά από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΗΛΙΚΙΕΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ )

9.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν 2.003 και

μεγαλύτεροι

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ )

6.000Μ

Όσες γεννήθηκαν 2.003 και

μεγαλύτερες

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ )

6.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν 2.004 -

2.005.

Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ )

4.000Μ

Όσες γεννήθηκαν 2.004 -

2.005.

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

4.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.006-2.007

Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

3.000Μ

Όσες γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.006-2.007

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

3.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.008-2.009

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

2.000Μ

Όσες γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.008-2.009

Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ (  ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

 

1.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.010-2.011

Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

1.000Μ

Όσες γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.010-2.011

Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

1.000Μ

Όσοι γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.012-2.013-2.014

Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

1.000Μ

Όσες γεννήθηκαν τις

χρονιές  2.012-2.013-2.014

 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό, αποτελούν την Α' Φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.

Η  συμμετοχή  των  αθλητών    -  αθλητριών  στους  περιφερειακούς  αγώνες  αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος της 5 Μαρτίου 2023.

Στα αγωνίσματα του παραπάνω πίνακα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Οι αθλητές - αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους - ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ΣΕΓΑΣ, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές - αθλήτριες σωματείων από άλλες Αθλητικές Ενώσεις.

Στην περίπτωση που τα σωματεία διαθέτουν αθλητές-τριες που δεν έχει εκδοθεί ακόμη Αθλητικό Δελτίο από τον ΣΕΓΑΣ, μπορούν να τους δηλώσουν και να συμμετέχουν με την επίδειξη   πιστοποιητικού γέννησης (με σφραγισμένη φωτογραφία) ή αστυνομική ταυτότητα.

β. Αθλητές - τριες που ανήκουν σε συλλόγους δρομέων υγείας, ελεύθερα ασκούμενοι πολίτες καθώς και μαθητές - τριες που φοιτούν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ.6 εδάφια, β και γ αυτής της προκήρυξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αθλητές -τριες, των κατηγοριών Κ-18 - Κ-1 6 - Κ1-4  - Κ-12, δεν μπορούν να αγωνιστούν σε ανώτερη κατηγορία από αυτήν που ηλικιακά ανήκουν.

Τα σωματεία μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών - τριών σε κάθε αγώνισμα.

Επίσης κάθε σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) μπορεί να λάβει μέρος με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριών.

Κάθε αθλητής - τρια δικαιούται να λάβει μέρος ΜΟΝΟ σε ένα (1) αγώνισμα.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α. Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής

Β. Τα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής στους διοργανωτές

Για μαθητές-τριες σχολείων της Α θμιας  και Β' θμιας εκπ/σης που δεν  διαθέτουν  Αθλητικό Δελτίο ΣΕΓΑΣ, θα πρέπει στη δήλωση συμμετοχής που θα αποστείλλει το κάθε σχολείο, εκτός των

ατομικών στοιχείων, να αναγράφει ότι οι μαθητές έχουν καταθέσει έγκυρο δελτίο ΑΔΥΜ στο  σχολείο.  Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.

Η δήλωση θα πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή από τον διευθυντή του σχολείου.

Γ. Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς, που δεν διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο ΣΕΓΑΣ και ανήκουν ηλικιακά στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών και Κ20 Ανδρών-Γυναικών (γεν.2.004), θα πρέπει όταν παρουσιαστούν την ημέρα των αγώνων στο χώρο κλήσης ( γραμματεία αγώνων ), και να προσκομίσουν:

1. Αποδεικτικό της ηλικίας τους

2. Ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικής ιατρικής εξέτασης». Εφόσον προσκομίσουν τα 1 και 2, δηλώνουν συμμετοχή και παίρνουν αριθμό.

Δ. Οι μαθητές - μαθήτριες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, οι οποίοι δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί και η δήλωση συμμετοχής του σχολείου, υπογεγραμμένη από το Δ/ντή.

2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» η κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας, θα πρέπει να έχουν ισχύ, μέχρι ένα (1) έτος από την έκδοσή τους).

 

Σχετικά Άρθρα