Χίος, Δευτέρα 24 Ιουνίου

Σ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις