Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Στον Αγιο Δημήτρη των τσαγγαράδων