Χίος, Τρίτη 14 Αυγούστου

Στον τόπο του μαρτυρίου. Χρόνια πολλά