Χίος, Τρίτη 23 Ιουλίου

διακοπές ηλεκτροδότησης

Ειδοποίηση του Δήμου για τις διακοπές ηλεκτροδότησης

11/01/2019 - 15:36

Ο Δήμος Χίου υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ή τους νομίμους εκπροσώπους ακινήτων, που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, να καταθέσουν δήλωση ότι...