δίκτυο καμερών

Απ' ευθείας με το Λιμάνι των Ψαρών

18/04/2022 - 06:47

Όπως ενημερώνει ο Δήμος πρόσφατα συντηρήθηκε το δίκτυο καμερών που μας δίνει τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας από το λιμάνι των Ψαρών. Πλέον...