Χίος, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

Δημήτρης Βρούζης

Χία Ναυτιλία_34_12102018

23/10/2018 - 10:33

TIΣ ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες πλοίων, ανάλογα με τον τύπου του φορτίου  αλλά και το μέγεθος του καθενός, παρουσίασε στη «ΧΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ο Δημήτρης Βρούζης,...