Απόστολος Τζιώτης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ - Βλάβη η διακοπή νερού στον Βροντάδο