Νίκος Νύκτας - Δημοτικός Σύμβουλος Χίου - Πρώτη θετική απόφαση για το Γούβι