Εορτασμός των Αγίων της Χίου στον Αγ Γεώργιο Φρουρίου με χορό ψαλτών κορυφαίων μουσικολόγων