ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΜΚΑ–ΑΦΜ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ