Χίος, Τρίτη 28 Ιανουαρίου

ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΜΚΑ–ΑΦΜ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ