Χίος, Δευτέρα 6 Ιουλίου

mostra_karnavali_hios_-_mostra_carnival_chios