Χίος, Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

mostra_karnavali_hios_-_mostra_carnival_chios