Χίος, Σάββατο 18 Ιανουαρίου

termeti_demton_rende_universitetin_gjeologjik_-_top_channel