Χίος, Πέμπτη 16 Ιουλίου

termeti_demton_rende_universitetin_gjeologjik_-_top_channel