Χίος, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

x64j1i3collectionxidx4ld5r