Φρίξος Αριστέας

Αφιέρωμα στον Φρίξο Αριστέα

22/03/2019 - 06:38

Ένα πραγματικά σημαντικό και με ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, πλούσιο σε αξιοσημείωτο περιεχόμενο, χρηστικό και καλαίσθητο ''Ημερολόγιο 2019'',αφιέρωμα...

"Ημερολόγιο 2019" Αφιέρωμα στο Φρίξο Αριστέα από τη Βιβλιοθήκη Χίου ''Κοραής''.

21/03/2019 - 07:14

Ένα πραγματικά σημαντικό και με ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, πλούσιο σε αξιοσημείωτο περιεχόμενο, χρηστικό και καλαίσθητο ''Ημερολόγιο 2019'', αφιέρωμα...