Χίος, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

Γυνή πλέουσα

Άλλες δύο παραστάσεις για την "Γυνή πλέουσα"

19/08/2019 - 17:45

Μετά την επιτυχία των μέχρι σήμερα παραστάστεων του έργου "Γυνή πλέουσα" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εκτός των...

Μια "Γυνή πλέουσα" στους Σταύλους του Χωρέμικου

17/08/2019 - 07:29

 ''Εἰς τὸν μικρὸν λιμένα τῆς ὡραίας νήσου του, ὅλες τὶς χρονιές, συνήθως τὸν Ὀκτώβριον, κατέπλεεν ἐπιστρέφων ἀπὸ τὰ ταξίδια μὲ τὴν σκούναν...

"Γυνή πλέουσα" και... Παπαδιαμάντης στους Σταύλους του Χωρέμη

13/08/2019 - 09:22

 ''Εἰς τὸν μικρὸν λιμένα τῆς ὡραίας νήσου του, ὅλες τὶς χρονιές, συνήθως τὸν Ὀκτώβριον, κατέπλεεν ἐπιστρέφων ἀπὸ τὰ ταξίδια μὲ τὴν σκούναν...