Χία ναυτιλία

Χία ναυτιλία

Ταξιδεύουμε με την... Χία ναυτιλία

13/01/2018 - 19:44

Αιώνες η ναυτοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της χιώτικης κοινωνίας. Κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια άμεσα ή έμμεσα έχει ζυμώσει το ψωμί της με...
Ο Μητροπολίτης Χίου στην "Χία ναυτιλία"

Ταξιδεύουμε με την... Χία ναυτιλία

13/01/2018 - 19:22

Αιώνες η ναυτοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της χιώτικης κοινωνίας. Κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια άμεσα ή έμμεσα έχει ζυμώσει το ψωμί της με...
Χία ναυτιλία στην ΑΛΗΘΕΙΑ ΤV

Ερχεται η «Χία ναυτιλία» στην ΑΛΗΘΕΙΑ ΤV

08/01/2018 - 01:01

Αιώνες η ναυτοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της χιώτικης κοινωνίας. Κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια άμεσα ή έμμεσα έχει ζυμώσει το ψωμί της με...