Χίος, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Χιολάτρης

Τιμή στον Άγγλο φυσιολάτρη και Χιολάτρη Mike Taylor

19/05/2019 - 07:51

 Τη δημιουργία ενός συνεργατικού μηχανισμού (Πανεπιστήμιο, Δήμος, Περιφέρεια, φορείς, ιδιώτες) που οι ''συστάδες'' του θα συνεργάζονται αρμονικά...