Παράνομη η θανάτωση ζώων χωρίς αναισθησία

Δευ, 01/11/2021 - 09:08

Με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε φιλοζωικές οργανώσεις που είχαν προσφύγει διεκδικώντας να ληφθούν μέτρα για τη σφαγή ζώων για θρησκευτικούς λόγους χωρίς αναισθητοποίηση.

Το ανώτατο δικαστήριο, με απόφαση του Δ΄ Τμήματος, έκρινε ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την ευζωία των ζώων και να μην είναι θετική στη σφαγή τους για θρησκευτικούς λόγους χωρίς πρώτα να έχουν αναισθητοποιηθεί.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, σε εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, η σφαγή ζώων απαγορεύεται χωρίς αναισθητοποίηση και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η ελληνική πολιτεία «οφείλει να ρυθμίσει το ζήτημα της σφαγής ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την προστασία των ζώων από κάθε ταλαιπωρία κατά τη σφαγή τους όσο και τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευόμενων μουσουλμάνων και Εβραίων που ζουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 1099/2009».