μέτρα αυτοπροστασίας

Σειρά δράσεων για διαχείριση κρίσεων & μέτρων αυτοπροστασίας

13/10/2021 - 19:15

Σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με κεντρικό θέμα: «Πολιτική Προστασία, διαχείριση κρίσεων και μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές...