Δημιούργησαν Σύνδεσμο οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στο Β. Αιγαίο

Δείτε το Βίντεο
Τετ, 11/05/2022 - 14:39

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου.

Μεταξύ των σκοπών του Συνδέσμου, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου:

"Πέραν της αυτονόητης προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και προάσπισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, είναι  η συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων, Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και λοιπών κοινωνικών φορέων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η συμβουλευτική υποστήριξη της Πολιτείας γενικότερα σε θέματα επενδυτικής πολιτικής με έμφαση στις πολιτικές άμβλυνσης των συνεπειών της νησιωτικότητας, οι δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών μας ως προς τις επενδυτικές δυνατότητες και γενικά κάθε δράση που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου".

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Παναγιώτης Μυριτζής, Πρόεδρος

Γεώργιος Επιτροπάκης, Αντιπρόεδρος

Παντελής Καραδούκας, Γενικός Γραμματέας

Παντελής Δημητρακόπουλος, Ταμίας

Σπύρος Ευστρατίου, μέλος

Ηλίας Μαλαματίνας, μέλος

Γεώργιος Περρής, μέλος

 

dimioyrgisan_syndesmo_oi_symvoyloi_epiheiriseon_sto_voreio_aigaio