Επιμελής... ενημέρωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τρί, 24/11/2015 - 14:59

Εσπερίδα με αντικείμενο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο Χίου με το Επιμελητήριο Κορινθίας  και με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ – ΤΜΟΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου. Η εσπερίδα, που γίνεται στα πλαίσια του ερευνητικού συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “SME E-COMPASS”, απευθύνεται στα μέλη του επιμελητηρίου, σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, σε ερευνητές και σε συμπολίτες με ενδιαφέρον στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το ερευνητικό έργο «E-Commerce Proficient Applications in Security and Sales for SMEs» (SME E-C0MPASS) έχει ως στόχο την έρευνα, ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων και εφαρμογών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό, μέσω επιλεγμένων επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών με μεθόδους όπως η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, το σημασιολογικό διαδίκτυο, οι ευφυείς αλγόριθμοι, η διαχείριση σύνθετων συμβάντων, η διασύνδεση βάσεων δεδομένων.

Πεδία εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων αποτελούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο τουρισμός, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενισχύσουν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, να επεκτείνουν τις αγορές τους και να λαμβάνουν αποφάσεις συμβουλευόμενοι τα ηλεκτρονικά δεδομένα της επιχείρησής τους.

Τα Επιμελητήρια Χίου και Κορινθίας στοχεύουν να ενισχύσουν με τις διαδικτυακές εφαρμογές του “SME E-COMPASS” μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στον ηλεκτρονικό τουρισμό.

Την εσπερίδα θα συντονίσουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το εργαστήριο ΔΕΛΑΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του επιμελητηρίου τηλ. 22710-44524 και για το έργο «SME E-COMPASS» στη διεύθυνση www.sme-ecompass.eu .

Το ερευνητικό έργο “SME E-COMPASS” και τα αποτελέσματα της έρευνάς του, χρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διαχειρίζεται το REA-Research Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013) υπό το Σύμφωνο με αρ.  315637 FP7-SME-2012

Σχετικά Άρθρα