Χτυπά ξανά πόρτες για τη ρύθμιση του δανείου

Στο ΥΠΕΣ ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ
Παρ, 06/03/2015 - 11:32

Έπειτα από αίτημα της ΔΕΥΑ Χίου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ, αναφορικά με το θέμα του Δανείου της ΔΕΥΑΝΧ από την ΕΤΕ και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών της επιχείρησης.

Στη συνάντηση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα προγραμματίσει συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με στόχο:

1) την άμεση έκδοση σχετικής ΠΟΛ ώστε η ΔΕΥΑΝΧ να είναι φορολογικά ενήμερη και να γίνει άρση της δέσμευσης των λογαριασμών όψεως της επιχείρησης και των νομίμων εκπροσώπων της.

2) ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τις οφειλές της ΔΕΥΑΝΧ με βάση πάντα τη πρόταση ρύθμισης που αυτή κατέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

 

Σχετικά Άρθρα