οριοθέτηση χειμάρρου

Oριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρου Αγιασμάτων

30/03/2021 - 16:18

Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Χίου, έχει αναρτηθεί τοπογραφικό διάγραμμα που αφορά στην οριοθέτηση και διευθέτηση...