Νέες ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χίου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

Τετ, 15/06/2022 - 17:29

Kατά το προσεχές σχολικό έτος 2022-2023 στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χίου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

1. Ξενοδοχειακών  Επιχειρήσεων

2. Μαγειρικής Τέχνης

3. Κομμωτικής Τενης

4. Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

5. Τεχνίτες Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ. Χίου και στα τηλέφωνα 2271029676 και 2271029531 και στο mail epas.hios@oaed.gr.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

Επισημαίνεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

Σχετικά Άρθρα