Πρώτη καθομολόγηση πτυχιούχων του Τμήματος Τουρισμού

Αύριο στο αμφιθέατρο "Γ. Καράλης", του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πέμ, 13/01/2022 - 09:50

Η πρώτη καθομολόγηση πτυχιούχων στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι γεγονός!

Την Παρασκευή 14 Iανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Γιάννης Καράλης» , της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, η απονομή των πτυχίων του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού καθώς και των διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα που δημιουργήθηκε στη χώρα με αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές, καλύπτοντας ένα σημαντικό έλλειμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η δημιουργία του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού προέκυψε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού τουριστικού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας), καθώς και δύο ερευνητικά εργαστήρια με τουριστικό προσανατολισμό (Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Οι νέοι επιστήμονες του τουρισμού που αποφοιτούν από το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού συνδυάζουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο με τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτεί ο σύγχρονος επαγγελματικός στίβος.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ποιοτικών σπουδών με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στον τουριστικό τομέα αλλά και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Σχετικά Άρθρα