Χίος, Κυριακή 7 Ιουνίου

Yπολογιστές για όλους τους μαθητές

Ανακοίνωση της ένωσης γονέων
Δείτε το Βίντεο
Τετ, 01/04/2020 - 22:45

Με αφορμή τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους υγεία, κουράγιο και υπομονή, για να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την δοκιμασία που έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας.

Ιδιαίτερα για τους γονείς, εργαζόμενους ή μη , αλλά και για τα παιδιά μας που αναγκαστικά βρισκόμαστε κλεισμένοι στα σπίτια, ζούμε μια νέα πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να είναι δημιουργικός και επωφελής ο αρκετός πλέον, ελεύθερος χρόνος.

Στόχος να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη επαφή με τα αντικείμενα μάθησης του σχολείου, ώστε όταν ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα να είναι ομαλότερη η επιστροφή.

Σχετικά με την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο, ώστε να υπάρχει μία επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και να εξακολουθήσει έστω και με αυτή τη μορφή η εκπαιδευτική διαδικασία (όσο είναι δυνατόν).

Σίγουρα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, Υπουργείου, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

Είναι βέβαιο ότι για κάποιους είναι μία διαδικασία με αρκετές δυσκολίες αφού δυστυχώς δεν υπήρξε προετοιμασία νωρίτερα, αν και η τεχνολογία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί πολλά χρόνια πριν και να αποτελεί εργαλείο μάθησης.

Σαν Ένωση Γονέων θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ληφθεί μέριμνα από το Δήμο Χίου ή οποιοδήποτε άλλο φορέα , ώστε να διασφαλιστεί ή πρόσβαση σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε εξοπλισμό και υπηρεσίες διαδικτύου.

Έχει προταθεί ήδη από φορείς και μεμονομένα άτομα της εκπαιδευτικής κοινότητας και πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μην οδηγηθούμε σε αποκλεισμό παιδιών από τη μάθηση.

Τρόποι και πόροι υπάρχουν ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία μέσω των σχολικών επιτροπών σε συνεργασία με τα σχολεία που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους.

Εξάλλου πρέπει παράλληλα με τις ενέργειες για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση να ληφθούν από το κράτος και άλλα μέτρα, όπως ενδεικτικά μείωση διδακτικής ύλης, ώστε να βοηθήσουν στην ορθότερη διαχείριση του έργου, εκπαιδευτικών και μαθητών, που καλούνται να φέρουν εις πέρας σε πολύ δύσκολες συνθήκες με μεγάλη, εκτός των άλλων, ψυχολογική πίεση σε συνθήκες εγκλεισμού κατ΄οικον.

Με δεδομένη την αβεβαιότητα των επόμενων εβδομάδων, ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, ελπίζουμε στην γρήγορη ανταπόκριση των αρμοδίων ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Για το ΔΣ

Πρόεδρος: Μιχάλης Πουλάδας, Γραμματέας: Νικόλαος Νικολαϊδης

Σχετικά Άρθρα

Σάβ, 06/06/2020 - 06:39

 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) στο ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄ και στο εικοστό έβδομο άρθρο δίνει νομοθετικά τη δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές σε όλη την επικράτεια να προβούν νομίμως στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στα σχολεία με συγκεκριμένους όρους. Ως εκ τούτου και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Χίου προέβη στο επόμενο χρονικό διάστημα στις ανάλογες ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρχικά ζήτησε τις ανάγκες από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα των αναγκών και από τον Υπεύθυνο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου τις προδιαγραφές για τον ψηφιακό εξοπλισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (laptop, tablet, κλπ). Στην συνέχεια ζητήθηκε από τον οικονομολόγο της Επιτροπής το προς διάθεση ποσό που προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία στην συνεδρίαση της 4 Μαΐου 2020 αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της Χίου και με ανώτατο ποσό τα 30000€ από χρήματα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χίου ώστε να μην επιβαρυνθούν τα σχολεία αλλά και ο Δήμος Χίου με την συγκεκριμένη δαπάνη. Την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας του εξοπλισμού  και των απαραίτητων δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων αποφασίσθηκε να αναλάβουν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα από όλους τις ανάγκες των σχολείων τους. Τέλος, όπως προέβλεπε η ΠΝΠ η προμήθεια θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας προς την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου,  από το οποίο να προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη που θα καταλήγει στην τιμή της χαμηλότερης προσφοράς.  Σε ότι αφορά δε, το θέμα της επιλογής των μαθητών θα έπρεπε να σταλεί στα σχολεία και το σχετικό έγγραφο κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και με μέριμνα των οικείων Διευθυντών/τριών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται. Στην συνέχεια αφού ενημερώθηκαν άμεσα όλοι οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με σχετικό e-mail την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 ξεκίνησε η έγγραφη αποστολή αιτιολογημένων αιτημάτων προς της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020  μετά από διάφορες δυσκολίες που εξέθεσαν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής  και κυρίως είχαν να κάμουν με την δυσκολία εξεύρεσης προσφορών από την αγορά. Μετά την συγκέντρωση των σχετικών αιτημάτων ο Πρόεδρος  προχώρησε στην καταγραφή και την πινακοποίηση των αιτημάτων τα οποία εξετάσθηκαν από τα  μέλη της Επιτροπής και εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2020.

Ως εκ των προαναφερθέντων από σήμερα που αναρτήθηκε η σχετική απόφαση στην διαύγεια της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου  και εστάλη στα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου μπορούν οι Διευθυντές/τριες τους να προμηθευτούν άμεσα τον σχετικό ψηφιακό εξοπλισμό που αιτήθηκαν και να πληρώσουν άμεσα τα ποσά όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΧΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡ. LAPTOP

ΑΡ. TABLET

ΑΡ. DESKTOP

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1

1ο Γυμνάσιο

3

0

0

1.537,38

2

2ο Γυμνάσιο

3

0

0

1506

3

3ο Γυμνάσιο

2

0

0

1340

4

4ο Γυμνάσιο

3

0

0

1537,38

5

Γυμνάσιο Κάμπου

4

0

0

2049,84

6

Εσπερινό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

1

0

0

525,33

7

Μουσικό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

2

0

0

1123,2

8

1ο ΓΕΛ

6

0

0

1854

9

2ο ΓΕΛ

4

0

0

2148,12

10

3ο ΓΕΛ

3

0

0

1537,38

11

1ο ΕΠΑΛ

3

6

0

2085

12

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου

3

0

0

1842,75

13

ΕΚ

1

0

0

537,03

14

Γυμνάσιο Βροντάδου

3

0

0

1400,01

15

ΓΕΛ Βροντάδου

2

0

0

1050,66

16

ΕΠΑΛ Βροντάδου

2

0

1

1725,42

17

Γυμνάσιο Καρδαμύλων

1

0

0

608,4

18

ΓΕΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

19

ΕΠΑΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

20

Γυμνάσιο Βολισσού & Λ.Τ.

0

2

0

301,74

21

Γυμνάσιο Καλλιμασιάς

2

0

0

817,33

22

ΓΕΛ Καλλιμασιάς

1

1

0

734,33

23

Γυμνάσιο Καλαμωτής

1

0

0

479,7

24

ΓΕΛ Καλαμωτής

1

0

0

525,33

25

ΕΕΕΕΚ

1

2

0

1034

26

ΕΚΦΕ

0

0

0

0

27

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

0

5

0

1250

 

ΣΥΝΟΛΟΝ

52

16

1

29550,33

 

 

Είναι σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί πως η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χίου της Δημαρχίας Κάρμαντζη έκανε για μια φορά το καθήκον της προς την κοινωνία και τα σχολεία της Χίου που της αναλογούν. Προσέφερε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και τον ουσιαστικότερο εξοπλισμό από όλους τους χορηγούς που μέχρι στιγμής ευεργέτησαν τα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου και τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για την προσφορά τους η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων σχολείων και που χωρίς την συμβολή τους θα παρέμενε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: την Διευθύντρια ΔΔΕ Χίου, τον Υπεύθυνο της Εξ ΑΕ στη Χίο της ΔΔΕ Χίου, τους Διευθυντές/τριες Γυμνασίων Λυκείων της Χίου, το προσωπικό υποστήριξης του Γραφείου ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου και όλα τα μέλη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Χίου για την αγαστή συνεργασία τους και για το αποτέλεσμα που σε λίγες ημέρες θα επιτελεστεί και θα έχει συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση των  Γυμνασίων και Λυκείων της Χίου.  

Χίος 5-6-2020

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

ΕΣΕΔΕ Δήμου Χίου

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης