Κ. Τριαντάφυλλος: «Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη προς όφελος των πολιτών και του Κράτους Δικαίου»

Παρ, 28/03/2014 - 16:01

Σε συνάντηση με Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε την Πέμπτη, 27 Μαρτίου, ο Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ,  Κώστας Τριαντάφυλλος.
Στην τοποθέτησή του ο Βουλευτής ανέφερε τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης για επιτάχυνση της διάρκειας της δίκης και την εναρμόνιση με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ επεσήμανε ότι η επεξεργασία των νέων Κωδίκων Πολιτικής Δικονομίας και Ποινικής Δικονομίας ολοκληρώνεται και αναμένεται να έλθουν στη Βουλή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.
Τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2010 με στόχο τη σύντμηση της διάρκειας της δίκης έχουν συνολικά θετικό πρόσημο. Υπογράμμισε, επίσης, τη θετική θέση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις πολιτικές προτεραιότητες του «προγράμματος της Στοκχόλμης» και ειδικότερα σχετικά με την προαγωγή της ιθαγένειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και τη διαμόρφωση μιας προνοητικής και συνολικής πολιτικής μετανάστευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Τριαντάφυλλος υποστήριξε τη σύνταξη ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προκειμένου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την ίδια νομική δυνατότητα ενάσκησης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των Δημοσίων Αρχών των Κρατών – Μελών.
Για μία ακόμη φορά, έθεσε το ζήτημα της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, προκειμένου να επιμεριστεί η ευθύνη και το βάρος διαχείρισής τους σε όλα τα Κράτη - Μέλη, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
Έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας τα εξής: «Οι Σύροι πρόσφυγες συνιστούν ανθρωπιστικό ζήτημα. Την ώρα που 1,1 εκατ. παιδιά είναι πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Ένωση «σφυρίζει αδιάφορα». Το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει αποφασιστική πρωτοβουλία, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό, με σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.»

Σχετικά Άρθρα