Χίος, Τρίτη 31 Μαρτίου

Να μετακινηθούν αμέσως στην Ηπειρωτική Ελλάδα οι αιτούντες άσυλο μετανάστες - πρόσφυγες σε ασφαλή τοποθεσία

Ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης των ΚΥΤ στα νησιά για την αντιμετώπιση του COVID-19 από δεκάδες οργανώσεις
Τρί, 24/03/2020 - 17:05

Η κυβέρνηση της Ελλάδας οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) για τους αιτούντες άσυλο και μετανάστες ώστε να αποφευχθεί μία κρίση δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, ανακοίνωσαν σήμερα 21 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, παιδιών – συμπεριλαμβανομένων επίσης νεότατων και ασυνόδευτων παιδιών, εγκύων γυναικών, νέων μητέρων και ατόμων με αναπηρία, είναι παγιδευμένα υπό άθλιες συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού στα νησιά εν μέσω πανδημίας COVID-19. Το να εξαναγκάζονται οι αιτούντες άσυλο να παραμένουν υπό συνθήκες που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και είναι επιζήμιες για την ευημερία, την υγεία και την αξιοπρέπειά τους, είναι αδικαιολόγητο, δήλωσαν οι οργανώσεις.

Η διεθνής νομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες υγείας των αιτούντων άσυλο και μεταναστών και, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, οποιοιδήποτε περιορισμοί σε δικαιώματα για λόγους δημόσιας υγείας ή εθνικής έκτακτης ανάγκης απαιτείται να είναι σύννομοι, απαραίτητοι και σύμφωνοι με το μέτρο της αναλογικότητας, καθώς και να μην εμπεριέχουν διακρίσεις.

Στις 17 Μαρτίου 2020 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την πρόληψη της επιδημικής εξάπλωσης του κορωνοϊού σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά - στα λεγόμενα χότσποτ - που ουσιαστικά οδηγούν σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown) στους καταυλισμούς, παγιδεύοντας χιλιάδες αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την παύση όλων των ειδικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων σχολείων, ενώ δεν θα επιτρέπονται επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων μελών των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και φορέων παροχής ζωτικών υπηρεσιών, στα ΚΥΤ επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέσω αυστηρών ελέγχων οι διαμένοντες στον καταυλισμό θα παρεμποδίζονται από μετακινήσεις εκτός των εγκαταστάσεων – ακόμα και για την εξασφάλιση προμηθειών – αλλά και από την κυκλοφορία τους εντός των καταυλισμών εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Στις 22 Μαρτίου ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown) σε ολόκληρη την επικράτεια, απαγορεύοντας «όλες τις μη αναγκαίες μετακινήσεις πολιτών».

Στις 22 Μαρτίου ο πληθυσμός των ΚΥΤ στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη Λέρο ξεπερνούσε την δυναμικότητα των κέντρων κατά 31.400, καθώς 37.424 άτομα διαμένουν σε εγκαταστάσεις συνολικής δυναμικότητας 6.095 ατόμων. Οι συνθήκες στα κέντρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάλληλες για αξιοπρεπή, ανθρώπινη διαβίωση, είπαν οι οργανώσεις. Η εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, τουαλέτες και ντουζιέρες, καθώς και η πολύωρη αναμονή σε ουρές για τη διανομή τροφίμων και η ανεπάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθιστούν αδύνατη τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία από τον κορωνοϊό, θέτοντας τους ανθρώπους σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εν όψει της αυξανόμενης απειλής ευρείας μετάδοσης του COVID-19.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να υιοθετήσει μέτρα για να παρεμποδίσει την εξάπλωση και να ετοιμάσει ένα σχέδιο ανταπόκρισης προς άμεση εφαρμογή μόλις ανιχνευτεί το πρώτο κρούσμα COVID-19 σε κέντρο υποδοχής. Σε περίπτωση εξάπλωσης, μία καραντίνα θα παγίδευε δεκάδες χιλιάδες υγιή άτομα μαζί με άτομα μολυσμένα από τον COVID-19 σε συνωστισμένους καταυλισμούς, γεγονός που σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη επαρκούς και κατάλληλης ιατρικής ετοιμότητας και ανταπόκρισης, θα οδηγούσε μετά βεβαιότητας σε πολλούς θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, δήλωσαν οι οργανώσεις.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας οφείλει να λάβει τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω, τα οποία θα μειώσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων από COVID-19 στους πληθυσμούς που διαβιώνουν στα κέντρα και γενικά θα βοηθήσουν στην προστασία της δημόσιας υγείας:

  • Να μετακινηθούν τα άτομα εκτός κέντρων υποδοχής σε κατάλληλα κέντρα μικρότερης κλίμακας στην ηπειρωτική χώρα, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφαλή μετακίνηση. Αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ηλικιωμένους, σε άτομα με χρόνιες ασθένειες και με σοβαρές υποκείμενες παθήσεις, σε άτομα με αναπηρία, εγκύους, νέες μητέρες και τα παιδιά τους και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων. Οι χώροι στέγασης για τα άτομα με αναπηρίες οφείλουν να είναι εύλογα προσαρμοσμένοι, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες. Πρέπει άμεσα να δημιουργηθούν κατάλληλοι ξενώνες για ασυνόδευτα παιδιά.
  • Να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα για την εγγύηση της καθολικής και της δωρεάν απρόσκοπτης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και της θεραπείας για τον COVID-19. Αυτές οι ομάδες οφείλουν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα τεθούν σε εφαρμογή στην Ελλάδα ως ανταπόκριση στον COVID-19, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να λάβουν χωρίς καθυστέρηση τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 717.2020.
  • Να παρασχεθούν στα κέντρα υποδοχής επαρκή προϊόντα προσωπικής καθαριότητας και υγιεινής και να διασφαλιστεί το τρεχούμενο νερό προκειμένου οι διαμένοντες να είναι σε θέση να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφορικά με την προστασία από τον ιό COVID-19. Να διασφαλιστεί η τακτική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους, τα λουτρά και τις τουαλέτες, καθώς και η έγκαιρη συλλογή και διακομιδή των απορριμμάτων.
  • Να παρασχεθούν πληροφορίες σε όλους τους διαμένοντες στα κέντρα κράτησης αναφορικά (α) με την πρόληψη του COVID-19 και (β) με το τι πρέπει να κάνουν και πώς να ζητήσουν βοήθεια εάν παρουσιάσουν συμπτώματα COVID-19, σε ευρύ φάσμα γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται λιγότερο. Σε άτομα με αναπηρία οι πληροφορίες θα πρέπει να δοθούν σε εύληπτη μορφή, όπως νοηματική γλώσσα, υπότιτλοι, κείμενα και ευανάγνωστα μηνύματα. Να διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων ανταπόκρισης, όπως χώροι αυτο-απομόνωσης και καραντίνας και ύπαρξη ιατρικού προσωπικού με κατάλληλη κατάρτιση και προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Να αντιμετωπιστούν επειγόντως η κατάσταση και οι ειδικές ανάγκες των ατόμων που διαμένουν στους άτυπους καταυλισμούς δίπλα στα ΚΥΤ, εφόσον οι ομάδες αυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες προκλήσεις λόγω της ανεπαρκούς πρόσβασης σε νερό και προσωπική καθαριότητα, σε προϊόντα υγιεινής και σε αποκομιδή απορριμμάτων.
  • Να διασφαλιστεί, μέχρι την αποσυμφόρηση των κέντρων υποδοχής, ότι υπάρχει επαρκής αριθμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης ψυχικής υγείας. Όπου δυνατόν, αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να παρέχονται από απόσταση.

Δηλώσεις μελών εμπλεκόμενων ομάδων:

«Ο περιορισμός χιλιάδων γυναικών, ανδρών και παιδιών σε υπερβολικά υπερπληθείς καταυλισμούς, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες, καθιστά αδύνατη την απομόνωση ατόμων που εκτίθενται στον COVID-19 ή την συμμόρφωση με τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης και προστασίας, ακόμα και του πλυσίματος χεριών και της κοινωνικής αποστασιοποίησης», δήλωσε η Eva Cossé, ερευνήτρια της Human Rights Watch, υπεύθυνη για την Ελλάδα. «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει επειγόντως να μετακινήσει άτομα στην ηπειρωτική χώρα».

«Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύονται οι χιλιάδες αιτούντες άσυλο και μετανάστες που διαμένουν σε κλειστοφοβικά υπερπλήρη ΚΥΤ», είπε ο Βασίλης Κερασιώτης, διευθυντής χώρας της HIAS Ελλάδος. «Πρέπει να μετεγκατασταθούν σε κενά ξενοδοχεία και διαμερίσματα όπου είναι εφικτή η κοινωνική αποστασιοποίηση. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε κανέναν. Δεν είναι μόνο ηθικά ορθό αλλά και συνετό – δεδομένου ότι οι τύχες των αιτούντων άσυλο και των ντόπιων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες εν όψει της πανδημίας».

«Οι αιτούντες άσυλο και μετανάστες που διαμένουν σε ΚΥΤ οφείλουν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε προστασία και ιατρική βοήθεια με τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό», είπε η Δήμητρα Καλογεροπούλου, επικεφαλής της IRC Ελλάδος. «Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αναχαίτισης της εξάπλωσης του COVID-19 είναι διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς πρόσβασης σε προσωπική καθαριότητα, επιπλέον χώρο και υγειονομική περίθαλψη».

«Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών στα χότσποτ, ο περιορισμός οποιασδήποτε επιδημικής εξάπλωσης θα ήταν αδύνατος και μπορεί δυνητικά να θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές», είπε η Αντιγόνη Λυμπεράκη, γενική διευθύντρια της SolidarityNow. «Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος όσο η κατάσταση είναι ακόμα διαχειρίσιμη, αλλά φοβόμαστε ότι το παράθυρο αυτό κλείνει με γρήγορους ρυθμούς».

«Όταν ο ιός χτυπήσει τους συνωστισμένους καταυλισμούς στην Ελλάδα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές», είπε η Φωτεινή Κοκκινάκη από την HumanRights360. «Θα είναι ένας εφιάλτης μέσα στον υφιστάμενο εφιάλτη αφού το σύστημα δημόσιας υγείας έχει καταρρεύσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών οικονομικής ύφεσης. Πρέπει να δράσουμε τώρα προτού να είναι αργά».

Οργανώσεις που Υπογράφουν το Δελτίο Τύπου:

Action Aid Hellas
Διεθνής Αμνηστία
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Defence for Children International Ελλάδα
ΕΛΙΞ
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Help Refugees / Choose love
HIAS Ελλάδος
HumanRights360
Human Rights Watch
International Rescue Committee
JRS Ελλάδας
Legal Centre Lesvos
Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας (MdM – Ελλάδας)
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Praksis
Refugee Legal Support
Refugee Rights Europe
Refugee Support Aegean
Solidarity Now
Terre des hommes Hellas

Σχετικά Άρθρα

Τρί, 31/03/2020 - 13:17

“Σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υλικά, καθώς και σε ατομικά μέτρα προστασίας», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου και αναρωτιέται πότε το υγειονομικό υλικό που αναμένεται από την Κίνα, και εξαγγέλλει η Κυβέρνηση θα φτάσει και στη Χίο. Σε επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, τη 2η ΥΠΕ και τη Δ/τρια του Νοσοκομείου αναλυτικά αναφέρει τα παρακάτω:

"Το σύστημα της δημόσιας υγεία της χώρας μας αυτές τις μέρες που διανύουμε βρίσκεται σε περίοδο σκληρής δοκιμασίας, αφού καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά χρόνιων προβλημάτων τα οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο με αφορμή την πανδημία. Τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται είναι πολλά και σε πολλές κατευθύνσεις. Ο περιορισμός των μετακινήσεων και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τον ιό είναι μεν ένα μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο σε καμία περίπτωση η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική και να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασθενής, για την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας.

Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, για άλλη μια φορά καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, αντιμετωπίζοντας σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υλικά, καθώς και σε ατομικά μέτρα προστασίας!

Εργαζόμαστε μέσα σε συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, ενώ οι ανακοινωθείσες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού θα καλύψουν προσωρινά ένα μικρό μόνο μέρος των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων.

Οι 11 επικουρικοί εργαζόμενοι που θα αναλάβουν υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας είναι σταγόνα στον ωκεανό, αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας της επί σειρά ετών υποστελέχωσης και απαξίωσης που έχει βιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων!

Να επισημάνουμε ότι από το 2018 μέχρι και σήμερα 2020, δεν ολοκληρώθηκε καμία προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία, ενώ οι 2.000 προσλήψεις τις οποίες έχουν εξαγγείλει από τον Ιούλιο, όπου δεν υπήρχαν οι ανάγκες της πανδημίας, δεν επαρκούν για να καλύψουν τα τεράστια κενά. Και εύλογα αναρωτιόμαστε, γιατί η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό και επιμένει με τους επικουρικούς, οι οποίοι μέχρι να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία, θα φτάσει η ώρα να φύγουν;

Είναι απαράδεκτο σήμερα να γίνεται έκκληση για εθελοντές στα Νοσοκομεία μας, όταν έχουμε χιλιάδες επιστήμονες και επαγγελματίες Υγείας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι μακροχρόνια άνεργοι και εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα μας αναζητώντας εργασία σε χώρες του εξωτερικού!

Σοβαρότατες είναι και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε μέσα ατομικής προστασίας. Οι προστατευτικές μάσκες δίνονται «με το σταγονόμετρο» ενώ οι συνάδελφοι «καλούνται» να χρησιμοποιούν την καθεμία έως και πέντε ημέρες. Η μάσκα μιας χρήσης φοριέται για ώρες, ακόμα και για μια ολόκληρη βάρδια. Και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα είμαστε στην αρχή της πανδημίας με ένα μόλις πρόσφατο επιβεβαιωμένο κρούσμα! 

Από την άλλη οι καθημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις κάνουν λόγο για παραλαβή τόνων υγειονομικού υλικού από την Κίνα και άλλες χώρες του εξωτερικού, ωστόσο εύλογα αναρωτιόμαστε πότε αυτό το πολύτιμο υλικό θα διατεθεί σε εμάς;

Η πρόσφατη απαράδεκτη οδηγία του ΕΟΔΥ, αποτελεί ομολογία των μεγάλων ελλείψεων σε μέσα ατομικής προστασίας, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, αφού φτάνει στο σημείο να προτείνει αντί γαντιών, την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού μετά από κάθε επαφή με ασθενή!

Σοβαρό κίνδυνο για εργαζόμενους και ασθενείς εγκυμονούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης για κορωνοϊό, λόγω της διενέργειας της εξέτασης σε ελάχιστα δημόσια εργαστήρια, καθυστέρηση η οποία στην περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου είναι μεγαλύτερη εξαιτίας των μεγάλων θαλάσσιων αποστάσεων από τα αστικά κέντρα,  με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό κόστος για τα νοσοκομεία της περιφέρειας και σε σπατάλη πολύτιμου υγειονομικού υλικού υψηλής προστασίας!       

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης! Εργαζόμαστε σε επικίνδυνες κι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου, ωστόσο τόσο η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη αρνείται πεισματικά να εντάξει τους εργαζόμενους του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ενώ διατηρεί πολλούς από εμάς αποκλεισμένους ακόμη κι από τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος!

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον κορονωϊό αναδεικνύουν, για άλλη μια φορά, πόσο μακριά από τις ανάγκες του λαού είναι οι επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ στον τομέα της Πρόληψης, Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας.

Αποδεικνύεται, ότι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών για υπηρεσίες υγείας και η προστασία της, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία η υγεία είναι «ατομική ευθύνη» και η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα και πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς.

Οι μονόπλευρες εκκλήσεις των κυβερνητικών παραγόντων για «ατομική ευθύνη» δεν μπορούν να κρύψουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις του Δημόσιου Συστήματος Υγείας!

Φτάνει πια με τα τηλεοπτικά παιχνίδια κύριε Υπουργέ!

Εμείς οι υγειονομικοί ακόμα και να το θέλαμε δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μείνουμε σπίτι.

Σταματήστε να μας αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμους και πράξτε έστω και για μια φορά το αυτονόητο!

Θωρακίστε τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Χίου με το απαιτούμενο υγειονομικό υλικό προστασίας.

Απαιτούμε:

Ø Να εξασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος εξοπλισμός και όλα τα αναγκαία υλικά μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και ο συνεχής εφοδιασμός του Νοσοκομείου της Χίου".

Ø Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, παραϊατρικού κ.λπ). Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Ø Ένταξη όλων των εργαζομένων του ΕΣΥ στα ΒΑΕ.

Ø Να ενισχυθεί άμεσα με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό η ΠΦΥ, της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να γίνει ουσιαστικότερος ώστε να μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά  στην αντιμετώπιση της πανδημίας!