Ολα καλά με τη ζωϊκή παραγωγή στο Β. Αιγαίο, νάχαμε και... κτηνίατρους

Δευ, 17/09/2018 - 17:15

Την άμεση ανάγκη για στελέχωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με Κτηνιάτρους επισημαίνει με ανακοίνωση της στα αρμόδια υπουργεία το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παράρτημα Β. Αιγαίου.

Σ' αυτήν επισημαίνονται: 

 

      "Η  Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υποστελέχωσης, μόλις 6 Κτηνίατροι, 3 Τεχνολόγοι  Ζωικής Παραγωγής και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, στελεχώνουν  μόνιμα μια τόσο νευραλγική υπηρεσία, η οποία είναι επιφορτισμένη:

1. να διασφαλίσει την υγεία του ζωικού κεφαλαίου των  νησιών

2. να εφαρμόσει Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα επιτήρησης και εμβολιασμού ασθενειών

3. τη σήμανση και την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου στο ΟΠΣ (περίπου   3000 εκτροφές που αριθμούν περίπου 400.000 αιγοπροβάτα, 500    εκτροφές  βοοειδών που αριθμούν 6000 βοοειδή, 60.000 κρεοπαραγωγά ορνίθια 32,000 όρνιθες ωοπαραγωγής)

4. η συνεχής εποπτεία των επτά  σφαγείων /πτηνοσφαγείων  με αυξημένες ανάγκες σε περιόδους αιχμής

5. ο συνεχής έλεγχος των εισαγωγών και εξαγωγών ζώντων ζώων

6. ο έλεγχο των τροφίμων και των εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταποίησης και αποθήκευσης ζωικών τροφίμων (τυροκομεία, σφαγεία, ψυκτικές αποθήκες, κέντρα καθαρισμού και αποστολής οστράκων, κτλ.)

7. η εποπτεία του Κόλπου Καλλονής Λέσβου για τα Ζώντα Δίθυρα Μαλάκια.

8.η  αυξημένη επαγρύπνηση και λήψη όλων των  απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή της εισόδου των νοσημάτων στα νησιά από τα Τουρκικά παράλια , όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένες εστίες Αφθώδους πυρετού, Πανώλης μικρών μηρυκαστικών, Ευλογιάς του προβάτου, Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών και Καταρροϊκό πυρετό.

9. η εξυπηρέτηση των καθημερινών τρεχόντων ζητημάτων των πολιτών.

Το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο εύρος των αντικειμένων της Κτηνιατρικής  κρίνει επιτακτική την ανάγκη της άμεσης στελέχωσης της  Υπηρεσίας με το κατάλληλο προσωπικό και ζητάει από κάθε αρμόδιο φορέα να ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα. 

 Το μαθήματα που μας έδωσε το πρόσφατο παρελθόν με την επιζωοτία της νόσου της ευλογιάς του προβάτου καταδεικνύει, ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις". 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Αιγαίου

 

                            Κατσαβέλλης Παναγιώτης      

 

                              Γεωπόνος

Σχετικά Άρθρα